Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija je standard objavljen od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektro-tehničke komisije (IEC).

Standard ISO/IEC 27001 informacije smatra kao imovinu i daje smernice za njihovu upotrebu, očuvanje i bezbedno upravljanje. Kompatibilan je i lako se integriše sa drugim Sistemima menadžmenta, kao što su ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27701 i ostalim standardima, ali definiše i niz dodatnih zahteva vezanih za identifikaciju rizika po bezbednost informacija i uspostavljanje jasnih mehanizama za njihovu kontrolu na prihvatljiv nivo ili na potpuno eliminisanje rizika. Sertifikacijom ISO/IEC 27001 demonstrirate svojim poslovnim partnerima i budućim klijentima da bezbedno postupate prema informacijama i da sa njima upravljate odgovorno, i da se informacije distribuiraju i koriste na bezbedan i profesionalan način.

ISO/IEC 27001 zahteva da organizacija:

 • Sistematski ispita informaciono-bezbednosne rizike, uzimajući u obzir pretnje, ranjivosti i uticaje,
 • Razvije i implementira sveobuhvatne informaciono-bezbednosne kontrole i/ili primeni drugih oblik tretmana rizika (kao što je izbegavanje rizika ili transfer rizika) i za rešavanje onih rizika koji se smatraju neprihvatljivim i
 • Usvoji sveobuhvatne procese upravljanja kako bi se osiguralo da će informaciono-bezbednosne kontrole nastaviti da ispunjavaju informaciono-bezbednosne potrebe organizacije i njenih poslovnih partnera na trajnoj osnovi.

Koristi ISO/IEC 27001:

 • Čuva poverljive informacije organizacije i zainteresovanih strana,
 • Zaštita podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom ili zahtevima GDPR,
 • Pruža korisnicima i zainteresovanim stranama poverenje u načinu upravljanja rizikom,
 • Omogućuje bezbednu razmenu informacija,
 • Omogućuje usaglašenost sa zakonskim propisima,
 • Poboljšava konkurentnost,
 • Konzistentnost u isporuci usluge ili proizvoda,
 • Smanjuje pojavu rizika u poslovanju,
 • Izgrađuje bezbednosnu kulturu,
 • Štiti organizaciju, imovinu i zainteresovane strane.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da dobijete sertifikat ISO/IEC 27001. Pružamo usluge implementacije standarda ISO/IEC 27001 i pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO/IEC 27001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, Lead Auditor ISO/IEC 27001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

ISO-LINK nudi odlično definisane i proverene metodologije implementacije za ISO/IEC 27001.

Krenite u sertifikaciju ISO/IEC 27001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO/IEC 27001

 • Popis imovine,
 • Analiza rizika,
 • Tretman analize rizika,
 • Obuka,
 • Izrada dokumentacije,
 • Implementacija,
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje ISO/IEC 27001 sertifikata,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.