Informacione tehnologije – Menadžment uslugama je prvi svetski standard posebno usmeren na menadžment IT uslugama. On opisuje integrisani skup upravljačkih procesa za efikasno pružanje usluga za IT organizacije i njihove korisnike.

ISO/IEC 20000-1 je usaglašen sa procesnim pristupom definisanim u okviru ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

ISO/IEC 20000-1 je formalna specifikacija i definiše uslove za organizaciju da isporuči IT usluge prihvatljivog kvaliteta za svoje korisnike.

Obim obuhvata:

 • Zahteve za sistem menadžmenta uslugama,
 • Planiranje i sprovođenje menadžmenta uslugama,
 • Planiranje i sprovođenje novih ili izmenjenih usluga,
 • Servisne procese,
 • Povezanost procesa,
 • Procesi odlučivanja,
 • Procesi kontrole i
 • Izlazni procesi.

ISO/IEC 20000-2 je Uputstvo za primenu Sistema menadžmenta uslugama i opisuje najbolje prakse za upravljanje IT uslugama u okviru ISO/IEC 20000-1. Uputstvo će biti od posebne koristi za organizacije koje se pripremaju za sertifikaciju prema ISO/IEC 20000-1 ili u planiranju poboljšanja usluga.

Sertifikacija ISO/IEC 20000-1 donosi sa sobom mnoge prednosti. To se, naravno, razlikuje od organizacije do organizacije. Međutim, nabrojaćemo samo neke od prednosti sertifikacije ISO/IEC 20000-1:

 • Usaglašavanje usluga informacionih tehnologija i poslovne strategije organizacije,
 • Stvaranje formalnog okvira za unapređenje postojećih projekata i usluga,
 • Obezbeđuje poređenje sa najboljim praksama,
 • Stvara konkurentsku prednost preko promocije konzistentnih i ekonomičnih usluga,
 • Zahteva odgovornost rukovodstva i odgovornost na svim nivoima, što stvara napredniji nivo usluge,
 • Podržava zamenu pružalaca usluga i osoblja na osnovu stvaranja međuorganizacijskih operativnih procesa,
 • Smanjenje rizika i troškova,
 • Poboljšanje ugleda organizacije,
 • Poboljšana veza između različitih sektora preko boljeg definisanja, jasnije odgovornosti i raspodela ciljeva,
 • Stvaranje stabilnog okvira za obučavanje i menadžment uslugama.

Koraci u implementaciji ISO/IEC 20000-1:

 • Kontekst organizacije,
 • Upravljanje rizicima i prilikama,
 • Definisanje Politike menadžmenta uslugama,
 • Procena i GAP analiza,
 • Definisanje predmeta i područja primene, definisanje odgovornosti,
 • Definisanje procedura podrške,
 • Izrada procedura svakog procesa,
 • Definisanje programa obuke i podizanja svesti,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO/IEC 20000-1:

 • Čuva poverljive informacije,
 • Pruža korisnicima i zainteresovanim stranama poverenje u načinu upravljanja rizikom,
 • Omogućuje bezbednu razmenu informacija,
 • Omogućuje usaglašenost sa zakonskim propisima,
 • Poboljšava konkurentnost,
 • Konzistentnost u isporuci usluge ili proizvoda,
 • Smanjuje pojavu rizika u poslovanju,
 • Izgrađuje bezbednosnu kulturu,
 • Štiti organizaciju, imovinu i zainteresovane strane.

ISO-LINK nudi odlično definisane i proverene metodologije implementacije za ISO/IEC 20000-1.

Krenite u ISO/IEC 20000-1 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

ISO-LINK nudi odlično definisane i proverene metodologije implementacije za ISO/IEC 20000-1.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO/IEC 20000-1

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija procesa,
 • Analiza rizika
 • Obuka,
 • Izrada dokumentacije,
 • Implementacija,
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje ISO/IEC 20000-1 sertifikata,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.