Sistem menadžmenta životnom sredinom je međunarodni standard koji zahteva od organizacija da se bave pitanjima životne sredine koja su bitna za njeno poslovanje kao što su zagađenje vazduha, pitanja otpadnih voda, upravljanje otpadom, zagađenje zemljišta, ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama, korišćenje resursa i efikasnost. Svi imamo globalnu odgovornost da razvojem društva ne ugrožavamo resurse za buduće generacije.

Kao i svi standardi sistema menadžmenta, ISO 14001 uključuje potrebu za stalnim poboljšavanjem sistema organizacije i pristupa problemima životne sredine. Standard je revidiran sa ključnim poboljšanjima kao što je povećan značaj upravljanja životnom sredinom u okviru procesa strateškog planiranja organizacije, veći doprinos rukovodstva i snažnija posvećenost proaktivnim inicijativama koje povećavaju performanse životne sredine.

ISO 14001 se može primeniti na bilo koju organizaciju koja želi da uspostavi, implementira, održava i unapređuje životnu sredinu i svoj sistem menadžmenta u skladu sa izjavom o Politici životne sredine.

Osnove ISO 14001:

 • Kontekst organizacije,
 • Upravljanje rizicima i prilikama,
 • Politika životne sredine,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja,
 • Identifikacija značajnih aspekata i uticaja,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 14001:

 • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Smanjenje otpada, emisije i upotrebe energije,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Dobijanje sertifikata ISO 14001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene ekološki prihvatljivih alternativa koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 14001. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne GAP analize i identifikovanje aspekata i njihovog uticaja na životnu sredinu, identifikaciju važeće zakonske regulative, uspostavljanje Politike životne sredine i ciljeva, identifikaciju zahteva u pogledu dokumentacije, obuke zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 14001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, Lead Auditor ISO 14001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 14001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na office@iso-standardi.rs ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 14001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Analiza rizika,
 • Analiza aspekata i uticaja na životnu sredinu,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 14001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.