FSC CoC (Forest Stewardship Council Chain of Custody) Komitet za upravljanje šumama – Sistem nadzornog lanca

Lanac nadzora – Chain of Custody (CoC) je proces sledljivosti proizvoda od drveta od sertifikovane šume do označenog gotovog proizvoda. Obezbeđuje vezu izmedu sertifikovane šume i znaka vidljivog na gotovom proizvodu.

Sertifikacija FSC CoC predstavlja promovisanje:

 • ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gazdovanje šumama,
 • očuvanje biološke raznovrsnosti u šumama kojima se gazduje (uključujući šume visoke vrednosti očuvanja),
 • transparentnost gazdovanja i trgovine drvetom,
 • rešavanje socijalnih sporova oko korišcenja šumskih resursa,
 • odgovorno gazdovanje šumama za potrebe kupaca šumskih proizvoda, industrije prerade drveta, trgovine drvetom i drugih zaintresovanih grupa.

Ključni aspekti u lancu snadbevanja:

 • Fizička identifikacija sertifikovanih materijala,
 • Garancija porekla u svim proizvodnim fazama,
 • Separacija sertifikovanih od nesertifikovanih proizvoda,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Obrada i zaštita podataka i zapisa,
 • Obuka zaposlenih/radnika,
 • Identifikacija i kategorizacija sertifikovanih proizvoda.

Koristi od sertifikacije FSC CoC:

 • Pristup novim tržištima,
 • Održavanje udela na tržištu,
 • Prioritet u snabdevanju sirovinama,
 • Mogućnost zadovoljenja zahteva klijenata,
 • Poboljšanje imidža organizacije,
 • Dodatna marketinška vrednost FSC drveta.