ISO 9001

ISO 9001 je međunarodno priznati standard koji daje okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.

ISO 14001

Sistem menadžmenta životnom sredinom je međunarodni standard koji zahteva od organizacija da se bave pitanjima životne sredine.

ISO 45001

Nekadašnji OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu definiše zahteve za bezbedna i zdrava radna mesta.

ISO 22000 – HACCP

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane definiše zahteve koji omogućuju organizacijama kontrolu rizika bezbednosti hrane duž lanca ishrane.

ISO IEC 20000-1

Informacione tehnologije – Menadžment uslugama je prvi svetski standard posebno usmeren na menadžment IT uslugama.

ISO 22301

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja daje okvir za identifikaciju potencijalnih spoljnih i unutrašnjih pretnji koje mogu ugroziti organizaciju.

ISO 22716

Kozmetika: Dobra proizvođačka praksa (GMP) je međunarodno priznat standard za proizvodnju, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda.

ISO/IEC 27001

Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija je standard objavljen od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektro-tehničke komisije (IEC).

ISO 37001

Sistem menadžmenta protiv mita određuje zahteve i daje smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje, pregled i unapređenje borbe protiv mita i korupcije.

ISO 50001

Sistemi menadžmenta energijom je specifikacija zahteva objavljena od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), za sistem menadžmenta energijom.

ISO/IEC 17025

Međunarodni standard ISO/IEC 17025 sadrži Opšte zahteve za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17020 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje.

FSC CoC

SC CoC (Forest Stewardship Council Chain of Custody) Komitet za upravljanje šumama – Sistem nadzornog lanca