Interni proveravači Sistema menadžmenta

Ovi intenzivni dvodnevni kursevi su kombinacija teorijskih i primera iz prakse, igranja uloga i grupnih radionica kako bi se podučavali principi i prakse efikasnih procesa Sistema menadžmenta. Iskusni predavači polaznike obuka vode kroz ceo proces provere, od planiranja provere do izveštavanja o rezultatima, praćenja korektivnih mera i nalaza provere.

Kome su namenjeni ovi kursevi

Kursevi su pogodni za osobe koje žele da unaprede svoje znanje iz Sistema menadžmenta, predstavnicima rukovodstva i timovima za implementaciju standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 22301, ISO 37001, ISO 17020, ISO 17025 i drugi.

Steknite veštine proveravanja Sistema menadžmenta koji odgovara zahtevima primenjenih standarda u Vašoj organizaciji kroz kombinaciju teorijskih tutorijala, grupnih radionica i otvorenih diskusija i izgradite kulturu postizanja i održavanja optimalnih poslovnih performansi.

image
image

Eksterni proveravači Sistema menadžmenta

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001 • ISO 22000 • ISO/IEC 27001 • ISO 13485 • ISO 22301 • ISO 37001

Trajanje kursa je četiri dana. Nakon četiri dana obuke i dobijanja sertifikata, bićete kvalifikovani da vodite provere. Postići ćete veštine potrebne za izradu plana provere, sprovođenje provere, izveštavanje i praćenje nalaza provere sistema menadžmenta. Naši Lead Auditor kursevi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 13485, ISO 37001 su odobreni od strane američkog akreditacionog tela IAS – International Accreditation Service (www.iasonline.org) koje je član i potpisnik IAF – International Accreditation Forum (www.iaf.nu) sporazuma o međunarodnom priznavanju.

Prednosti
  • Kursevi za vodeće (eksterne) proveravače pružaju priliku pojedincima da se bolje pozicioniraju u različite vrste industrija, jer Vam ovi kursevi olakšavaju da pomognete organizaciji da kontinuirano pruža proizvode/usluge koji u potpunosti ispunjavaju očekivanja i zahteve korisnika i zahteve zakonske regulative.
  • Obuke se mogu pohađati online (smanjenje putnih troškova).
  • U slučaju ponavljanja testiranja, testovi su dostupni online u bilo kom trenutku.

Unapredite Vaše kvalifikacije za samo 2 dana!

Kada jednom, po bilo kojoj o naših šema, dostignete status Vodećeg proveravača, potrebno Vam je samo 2 dana da dobijete sertifikat Vodećeg proveravača iz bilo koje druge oblasti.

Na primer, ukoliko ste položili za Vodećeg proveravača Sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), jednostavno se prijavite na naš 2-dnevni kurs za ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 22301, ISO 13485 ili ISO 37001.

Prijavite se za obuke Zahteva standarda da dostignete status Vodećeg proveravača po drugim standardima. U tom slučaju, nema potrebe da ponavljate module za internog i vodećeg proveravača.

Posebne pogodnosti dajemo većoj grupi zainteresovanih polaznika iz iste organizacije i našim klijentima.

Zainteresovani ste da postanete interni ili Vodeći proveravač Sistema menadžmenta?

Pozovite nas ili nas kontaktirajte na office@iso-standardi.rs

+381 63 18 38 188
+381 21 301 45 49

image