ISO-LINK Novi Sad

Implementacija i sertifikacija ISO standarda

ISO-LINK je počeo sa radom 2011. godine. Preko 10 godina rada i sa preko 400 projekata implementacije različitih standarda u različitim privrednim granama na domaćem i međunarodnom tržištu, potvrda je održivosti i sigurnosti poslovanja sa nama. Preporuke zadovoljnih klijenata su naša najznačajnija potvrda o uspešnosti poslovanja, kao i motivacija za naredne projekte.

Pružamo usluge implementacije sledećih standarda:

 • ISO 9001,
 • ISO 10002,
 • ISO 14001,
 • ISO 45001 (nekadašnji OHSAS 18001),
 • ISO 22000, HACCP,
 • ISO/IEC 20000-1,
 • ISO 22301,
 • ISO 22716,
 • ISO/IEC 27001,
 • ISO 37001,
 • ISO 39001,
 • ISO 50001,
 • FSC CoC,
 • CE znaka,
 • Pružanje usluga održavanja Sistema menadžmenta i tranzicije na najnovije revizije standarda.

Posedujemo sertifikate i odobrenja raznih institucija za obavljanje delatnosti (RAS, EBRD i drugi) koji su dostupni na zahtev. Takođe, posedujemo sertifikate nevladinih organizacija i udruženja kao što su: Denkstatt (Vienna), Građanske inicijative, USAID, itd.

Ono što posebno izdvajamo u našim uslugama konsaltinga je praktična primena standarda i jasno definisanje procedura rada kako bi omogućili što efikasniju primenu implementiranih standarda u budućem poslovanju.

Pružamo obuke za implementaciju, obuke za interne proveravače, Lead Auditor ISO 9001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

ISO-LINK → “Vaša veza do uspeha!”

image
image